چرا PJSIP را استفاده کنیم؟

پروتکل PJSIP چیست ؟

پروتکل PJSIP چیست؟

ژوئن 29, 2024
پروتکل PJSIP چیست؟ مطابق با سایت رسمی Teluu، پروتکل PJSIP یک کتابخانه متن‌باز است که به زبان Cنوشته شده و ...